Kraftsamling

Friskvårdsgruppen

Kraftsamling 

 

Under terminerna leder jag gruppen Kraftsamling som är för alla som behöver kraftsamlande friskvård.

Kanske lite extra riktar sig gruppen till personer som lever med långvarig stressrelaterad ohälsa som utmattning.

Eller är på väg in i eller ut ur ett tillstånd av utmattning.

 

Gruppen Kraftsamling uppstod i samband med en studie jag gjorde då jag gick utbildningen "musik & hälsa" på Kungliga musikhögskolan. Läs mer om studien här.

De positiva resultaten av studien stärkte mig i min "kularmission" som en förlängning av mina egna erfarenheter runt att hämta upp mig ur en uttmattning med hjälp av bl.a kulning.

 

Kraftsamlargruppen har fokus på rösten med leken som ständig följeslagare. Min erfarenhet som pedagog är att det är i leken man slappnar av och kan hitta till styrkan i sin röst.

På träffarna använder vi därför våra röster på många olika sätt. Som t.ex. genom att ljuda/tona på avslappnande och lekfulla sätt.

Det mesta vi gör kretsar runt vallmusikstraditionen på ett eller annat vis. Och kulningen är ett stort inslag på träffarna, därför att kulning är att vara närvarande i nuet och lita till sin inneboende kraft. Att våga ta plats med sin röst. Kulning är också ett sätt att hitta historisk förankring i vår samtid, något som är viktigt för att kunna uppleva sammanhang i en allt mer stressad omvärld.

 

Stämningen i gruppen brukar bli kärleksfull, tillåtande och uppmuntrande.

Det är mitt mål som pedagog att föra gruppen dit, och det uppstår också genom att deltagarna får en stunds kravlös paus i sina liv tillsammans med andra som befinner sig i samma situation. Ett tillåtande utrymme för vuxen lek med fokus på rösten.

 

 

Röster från tidigare gruppers utvärderingar:

 

- "Utvecklande och bestående. Jag växer genom att jag vågar vara i gruppen och vara jag, och gemenskapen som skapar kraften."

Kvinna 57 år

 

- "Kickar varannan måndag som alla borde få! Man mår så bra när man går hem!"

Kvinna 66 år

 

- "Tillåtande, positiv och trygg miljö. Ovärderliga sammankomster man inte glömmer i första taget.

Denna grupp är unik beträffande harmonin vi haft tillsammans."

Kvinna 45 år

 

- "När jag åker hem efter en träff har jag känt mig både omtumlad och avslappnad.

Humor, tydlighet och värme genomsyrar."

Man 42 år

 

- "Tid för vila, tankar, avslappning och gemenskapp.

 Ger glädje, kroppskännedom, mod, kraft och inspiration."

Kvinna 53 år

 

- "En ö av laddning och kraft då jag oftast är orkeslös. Lust och skratt och gemenskap i en annars kämpig tillvaro. Roligt och spännande sätt att vidga sina horisonter och få tillgång till egna resurser som man kanske inte vetat om!"

Kvinna 60 år

 

- "Trygghetsskapande och förståelse för min situation minskar ensamheten."

Kvinna 28 år

 

- "Träffarna har inspirerat till att göra mera för mig själv, saker som stödjer mig själv."

Kvinna 46 år

 

 

Observera att man inte behöver ha någon sångröst för att delta i gruppen. Inga förkunskaper behövs, utan med hjälp av noggrann röstuppvärmning där hela kroppen får vara med, lekfulla avslappnande röstövningar och närvaroövningar närmar vi oss våra kraftfulla röster.

 

Gruppen är sluten efter terminsstart och går över två terminer.

Varannan vecka träffas vi, 7 tillfällen på hösten och 7 på våren, (start september respektive februari).

Träffarna är förlagda på dagtid i veckorna.

Som det ser ut nu samarbetar jag med en församling som gör det möjligt för deltagarna att gå kostnadsfritt på Kraftsamling.

Platserna är attraktiva och gruppen brukar snabbt bli full. Det finns plats för 14 deltagare varje år.

 

 

Vill du ha en Kraftsamlargrupp där du bor?

 

Finns du i Sörmland eller i Stockholm är det möjligt för mig att ta mig dit i veckorna för att leda en Kraftsamlargrupp.

Prata förslagsvis med din församling, kommun eller liknande instans om möjligheten till en sponsrad grupp.

Då kan ni tillsammans kontakta mig för att få veta mer och få kostnadsförslag.

Eller ni kan förstås också vara en privat fristående grupp och bekosta träffarna själva.

Vi kan gemensamt hjälpas åt att marknadsföra gruppen och hitta en lämplig plats att vara på.

 

 

 

Tillbaka