Mer om fäbodens djur

Hälsar på getterna på Ragnvis säter på Sunnfjellet, Norge

Djuren på fäboden

 

Med på fäboden var förstås alla de djur man flyttade med sig från hemgården. Men korna, getterna och fåren har en framträdande roll då det är de som står för mjölk-produktionen som ju hela fäbod-kulturen är uppbyggt kring.

 

Det sägs att de koraser som oftast förekom på fäbodar som fjällkon och rödkullan har kulningen lite extra genetiskt inbyggt, och lättare reagerar på en för dem okänds lockrop. Jag vet inte om det är sant. 

Min farmors familj hade ståtliga långbehornade telemarkskor på sin säter. Farmor har berättat att de även hade andras djur inhysta på sin säter om somrarna. En sommar hade de 100 getter som hon och hennes syster skötte den dagliga mjölkningen på. De lär ska ha haft det hela avklarat på 1 h...

 

Fjällkon, som väl är den vanligaste korasen som förekom på fäbodar förr, är nätt och stark och seg, och har formats under minst tvåtusen år för att passa i ett nordiskt klimat. Det sägs att de är intelligenta, självständiga och har ett fantastiskt lokalsinne, vilket ju är bra om man vistas fritt i skogen och ska hitta hem till gården om kvällarna.

Fjällkons mjölk har ovanligt hög halt av proteinet kappa-kasein B, som gör den extra lämplig att ysta ost av.

 

Från början hade fjällkon stora variationer i utseendet, men avlades kraftigt i slutet av 1800-talet, vilket skapade problem med inavel. Senare har den korsats med bl.a. rödkullan, och numer går både rödkullan och fjällkon under beteckningen Svensk kullig boskap.

Det finns unjefär 3000 fjällkor i Sverige idag, och ca 1000 rödkullor. Otroligt nog, för rödkullerasen höll på att alldeles dö ut på 1980-talet, men räddades av ännu en eldsjäl. (Magnusson/Ottosson/Ottosson 2011)

 

Det finns många vackra konamn:

Dropple, Gullsid, Fagersid, Krusa, Tjärna, Sköna, Majrosa, Snövita, Gullrosa, Sommarlöv...

 

Och skojiga getnamn:

Sockergittan, Spira, Larve, Lille blå, Loppsocka...

 

De olika djuren har generellt olika temperament, och det återspeglar sig i lockropen:

Getternas pigga, nyfikna lynne: tikka tikka, gjet gjet gjet, stikki stikki steeera, aff aff aff!

Kornas sävlighet: tjet tjet ååå kom stakkara, kom kuuuuan då!

Fåren: Prrrrrrr-a! Dakala dakala!

 

Lyckligtvis kan man besöka levande fäbodar idag, då det fortfarande finns eldsjälar som håller fäbodtraditionen vid liv.

Se föreningen Sveriges Fäbodbrukare.

 

 

Fjällko-gammal lantras kopplad till fäbodarna förr