Hem

Med kulning som friskvård


Kulning är att lita till sin inneboende kraft,

            och göra den synlig.

            Att våga ta plats med sin röst.

            Att vara närvarande i nuet.


Kulning kan också vara ett sätt att hitta historisk förankring och uppleva sammanhang i en snabbt snurrande omvärld.

Vikten av denna historiska förankring lyfter Peter Währborg, evolutions biolog, forskare och läkare, fram och säger att vi människor lever i en raketkultur men har en snigelbiologi. Han säger att vårt biologiska system inte är anpassat för det informationssamhälle vi lever i nu med det enorma informationsflöde vi förväntas ta till oss. Währborg pratar om den kognitiva dissonans som uppstår när samhällskrafterna driver individens tidsuppfattning i en riktning medan våra barn, våra relationer, känslor och tankar vill en annan riktning.

Då försätts vår hjärna i ett tillstånd av stress.

 

Diagnosen utmattningssyndrom och andra stressrelaterade diagnoser har ökat lavinartat i vårt samhälle de senaste åren (Währborg 2009), och det är en långsam och mödosam väg att ta sig ur ett sådant tillstånd.

I en allt mer stressad omvärld växer behovet av att kunna släppa vardagens bekymmer och ägna sig åt något lustfyllt där man kan vara närvarande fullt ut och få tillgång till sin egen inneboende kraft!

 

Kularkraft vill hjälpa andra att synliggöra sin inre kraft och skapa ett verktyg för närvaro i nuet genom den egna unika röstpotentialen.

 

Kulning är kvinnokraft som heter duga, det är spännande kulturhistoria, och en lek med rösten!

Det upplevs av många som befriande och lustfyllt.


Kularkraft vänder sig till alla som är nyfikna på att göra en spännande röstresa, men har också en önskan om att i friskvårdens tecken samarbeta med t.ex. stressmottagningar, kvinnojourer, församlingar eller olika hälsosammanhang.


Karin juli 2016


















Referenser i hemsidans texter:


Magnusson, R., Ottosson, M., Ottosson Å. (2011) KOR en kärlekshistoria.  Karlstad: Gullers förlag


Nilsonne, Å. (2004) Vem är det som bestämmer i mitt liv? – om medveten närvaro. Stockholm: Natur och kultur 

Nilsonne, Åsa. (2009) mindfulness i hjärnan. Stockholm: Natur och kultur


Rosenberg, S. (2014)  Avhandling: Kurbits-ReBoot- svensk folksång i ny scenisk gestaltning. Stockholm: Kungliga Musikhögskolan

Rosenberg, S. (2003)  Kulning – musiken och tekniken. Stockholm: Udda toner. 


Theorell, T. (2009) Noter om musik och hälsa.  Stockholm: Karolinska institutet university press


Währborg, P. (2009)  Stress och den nya ohälsan.  Stockholm: Natur och kultur 

Währborg, P. (2008) Snigelbiologi och raketkultur. Bjursell, G./ Vahlne W, L. (red.), Kulturen och hälsan.  Stockholm: Santérus förlag, ss 39-59