Röster om friskvårdskulning

Några röster om friskvårdskulning


I samband med den studie jag gjorde angående kulning som friskvård i förhållande till stressrelaterad ohälsa, intervjuade jag några av deltagarna om hur de upplevt kulningen som friskvård:


Kulning som en trygghetsskapare och kravlös väg till lyckorus

En kursdeltagare säger att kulning till skillnad mot sång är opretentiöst och att det hjälper till att ”släppa upp andra krafter i henne” och att det ger ett lyckorus efteråt. Hon säger också att hon känner sig tryggare att klara av saker nu när hon vet att den här kraften finns som hon fått syn på genom kulningen. Att kula hjälper henne att veta att det finns hjälp att få i henne själv.Kulning som inneboende kraft och terapi

En kursdeltagare säger att hon som utmattad behöver mer än bara avslappning. Hon behöver få ihop sig och få kraften att göra något och att det ger kulningen henne. Och att det finns en skönhet också i kulningen som helar. Att kulningen ”grundar” henne. Hon säger att kulningen är en kraft som lyser upp och inte kostar något. Den ger istället. Hon har återfått kontakt med lite lust och gnista säger hon.

Hon upplever också kulningen lite som ett terapeutiskt verktyg, och påstår att hon fått ut mer av fyra kulningsträffar än hon fått av ett år i KBT- terapi.Kulning som en väg till kroppsnärvaro och energi

En annan deltagare säger att hon kommit i kontakt med sina känslor genom kulningen. Kulningen är för henne uttryck, att vända sig utåt med kraftiga vibrationer, att det är en väldig energi och att man kan uttrycka det innersta precis vad man känner.Kulning som grundning och en väg till att hitta sina rötter

En annan kursdeltagare säger att det är fint att ta plats med sin röst och ”grunda sig”. Att hon kommer tillbaka till ”sin bas” och kan återkoppla till ”sin historia”. Hennes mormor kulade. Hon säger att kulning är kontakt på riktigt till skillnad från alla sms och internet idag och att den själsliga kraften blir kopplad till kroppen genom kulningen. Den har även påverkat henne att få mer styrka i rösten över lag.

Hon säger att kulningen får henne att ”släppa sig själv en stund och bara vara”, och att det är skönt.Kulning som en väg till personligt växande och kvinnlig urkraft

En deltagare menar att kulningen öppnat upp för reflektion och att styrkan varit överraskande och häftig. Hon upplever ofta att man som kvinna ska vara fin och inte låta så mycket och ”så kommer vi här och bara ooaaaah”, som hon uttryckte sig. Hon betonar kulningen som historisk förankring och faschineras av den kraft vi äger här och nu men också i ljuset av de kvinnor som levt förr. Hon tycker det är mäktigt att tänka på ”vad vi kvinnor kan!”

Hon pratar om modet att låta. Att ”nu kommer jag att låta och det får låta”. Hon hade märkt att det gett henne stolthet att känna den styrkan och att det hade spillt över på andra saker i vardagen. Andra hade kommenterat att hon hade vuxit av kulningen. Hon pratar om att man måste vara i kroppen för att kunna kula och att det är fantastiskt att kunna åstadkomma en ”ljudboll” när man inte trodde att det fanns någon kraft inom en. Hon säger att hon har ”hittat urkraften”!Kulning som avkoppling, lek och en väg till att hitta sitt mod

En deltagare som har svårt att hantera stress berättar att hon efter kulningsträffarna har känt ett lugn som hållit i sig flera dagar efteråt.

Hon beskriver att hon rent av kunnat känna sig ”lite hög”. Hon berättar om sin ljudkänslighet, särskilt när många låter samtidigt, men att

det ändå aldrig blir obehagligt med kulningen. Hon berättar också om hur hon kunnat använda lockrop som ett avvärjande och lekfullt sätt att avbryta begynnande konflikter som kan vara stressande för henne. Hon pratar också om att få mod via kulningen, att det spillt över på annat i hennes vardag och gjort henne modig även där. Hon säger att hon lärt sig att hon är modigare än hon tror, och att hon har hittat en styrka utan att behöva vara stark.Andra beskrivningar av kurstillfällen och kulning:


        "jordande"         "belivande"          "terapeutiskt"       " vackert" 


                     "vemodigt"          "kraftfullt"        "kamratligt"          "stödjande"


"befriande"       "värmande"         "starkt"        "rymdkänsla"     "kroppsintegrerande"