Om

Farmor Anne, hennes mor och bröder på sätern Matvika i Valdres, Norge ca 1928

Om Kularkraft

 

Jag heter Karin Lindström Kolterud och har kulat i 20 år. Agneta Stolpe, Äppelbo, Dalarna lärde mig. 

Jag är traditionsbärare såtillvida att min farmors familj levde fäbodliv och sätrade i Norge om somrarna från 1800-talets slut och fram till 1930/40tal.

De använde kulningen som arbetsredskap, och som folksångerska för jag den traditionen vidare, men även deras och andras folkvisor. Jag är uppväxt med folkmusiken runt mig, den har alltid funnits som en naturlig del av mitt liv.

 

Sedan våren 2008 då jag drabbades av en utmattning har jag insett vilken oslagbar friskvård sången och kulningen är för mig, i synnerhet i kombination med naturupplevelse.

 

2015/16 gick jag utbildningen ”musik & hälsa” på Kungliga musikhögskolan och som specialarbete utforskade jag kulningen som friskvård i förhållande till stress och utmattningsrelaterad problematik. Jag utförde en studie i februari 2016 med 14 frivilliga deltagare inom målgruppen. Enkätsvar och intervjuer vittnar om ett mycket positivt resultat i form av minskad stressnivå, mera kropps och sinnesnärvaro, självkänsla och inneboende kraft, och över huvud taget ett bättre allmäntillstånd över tid.

Det har stärkt mig och än mer motiverat mig i det jag brinner för och som kommit att bli min "kulningsmission".

 

Under mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat många år på Skansens friluftsmuseum bl.a. som pedagog i de kulturhistoriska miljöerna. På Skansens fäbod har jag också lärt mig fäbodlivets mathantverk.

Under åren har det blivit många framträdanden med kulning och folksång på företagsevent, fester, i kyrkor, i kulturhistorisk miljö på Skansen m.m.

2011 började jag hålla egna kurser i kulning och folksång.

Jag jobbar bl.a. via studieförbund, församlingar, andra privata aktörer så som fäbodbrukare och i egen regi.

 

 

Utlåtanden om mig som pedagog

av tidigare kursdeltagare:

 

-”Pedagogisk, prestigelös, tydlig, logisk, genuint intresse för det du lär ut, värme”

 

-”Metodisk, lugn och varm!”

 

-”Strålande, inspirerande. Musikaliskt stimulerande. Skapar nyfikenhet. Gör det enkelt, nästan självklart”

 

-”Lugn, tydlig, engagerad, glad”

 

-”Strukturerad, tydlig, lugn, fokuserad”

 

-”Lugn och fin och självklar och mänsklig”

 

-”Klar, tydlig, trygg, inkännande, kompetent och kärleksfull”

 

-”Lugn, fin, samlad och får mig att känna trygghet”

 

 

 

Gunhild och jag ystar ost på Skansens fäbod 2002