Min metod

Mindfulness promenad i skogen på väg till en plats att kula på

Min metod


Jag har utarbetat en egen metod som jag kallar friskvårdskulning och som syftar till att jobba med det friska och kompetenta i en individ. Tanken är att odla det goda och få det att växa genom de resurser man har i sin unika röst och genom den få syn på sin inneboende kraft.


Jag använder kulningstekniken och lär ut den med inspiration från olika håll. Mycket kommer ifrån Agneta Stolpe, som jag själv lärt mig kula av. Jag använder förutom röstövningar även avslappnings-och närvaro övningar. I dessa finns inslag inspirerade från toning, Qi gong, Feldenkrais pedagogik och mindfulness.


Toning är en sorts avspänt ljudande på utandning. Feldenkrais pedagogik går ut på att med ökad medvetenhet hjälpa kroppen att slappna av och göra rörelser med minsta möjliga ansträngning. Qi gong är en uråldrig gymnastikform från den traditionella kinesiska läkekonsten, som utförs med enkla långsamma rörelser under mental koncentration och andning.

Mindfulness som betyder medveten närvaro, är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp och innebär att öva på att vara medveten om det som händer i nuet.


Som pedagog möter jag så många som lider av sång och rösträdsla, men som längtar mycket efter att fullt ut få använda sin röst. Det gäller då att hitta en väg runt prestationen för att få fatt i den kraftfulla rösten.

Så mitt mål och min strategi som pedagog är att skapa en arena i undervisningen som är trygg, avspänd, uppmuntrande och lekfull/lustfylld.

Min erfarenhet är att man i leken kan hitta helt oanade röstkvalitéer.