Friskvård

Kulning som friskvård

-hur funkar det?

 

Att ha tillgång till ett inre driv är ju på något sätt förutsättningen för att kunna fungera i ett samhälle, att kunna leva det moderna liv vi har.

Det är enligt mina erfarenheter något väldigt själv-stärkande i att upptäcka en röstpotential man kanske inte visste att man hade.

Om man genom sin kropp kan framkalla ett mycket starkt och kraftfullt ljud och slunga ut det och få den kraften bekräftad genom genklangen man hör i skogens eko, kan man kanske nås av insikten att man äger en kraft inom sig.

 

Vi vet att negativ stress är skadlig för människan, och den finns det gott om i dagens samhälle. Diagnosen utmattningssyndrom har t.ex. ökat lavinartat de senaste åren, främst bland kvinnor och särskilt yngre. (Währborg 2009) Därför upplever jag det intressant att jobba med kulning som från början är kvinnlig och står för kvinnlig kraft.

 

Vid långvariga och allvarliga stresstillstånd kan störningar ske i kroppens hjärt/kärl- verksamhet, ämnesomsättningen, immunsystemet och mag-tarm kanalen. Men kroppen har också system som motverkar stress; ”lugn och ro-systemet” som kan utsöndra bl.a. oxytocin i blodet. Oxytocinet är ångestdämpande, lugnande och höjer smärttröskeln, och den sänker kostisolhalten som har hög utsöndring vid stresspåslag (Währborg 2009).

 

Idag vet man ganska mycket om sambandet mellan musik/musikutövande och hälsa. Det forskas en hel del på det och Töres Theorell, emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet, är en av föregångarna. I hans ”Noter om musik och hälsa” kan man läsa om hur att t.ex. sjunga kan vitalisera och stävja stress i form av pulsstegring, aktivering av kroppens eget morfin betaendorfin, ökning av immun systemets aktivitet och ökning av vissa hormon som oxytocin (lugn och ro-hormon) och testosteron som främjar kroppens reparativa system, samt minskning av stresshormon som t.ex. kortisol.

Det här kan mätas i både hormonsystem, immunsystem och hjärt/kärl funktioner. Anabolismen (ämnesomsättningen) stimuleras när man sjunger, och det kan öka motståndskraften mot t.ex. stress. Dessutom tränar man stora muskelgrupper när man sjunger (Theorell 2009).

 

Kan man hitta närvaro i tillvaron, närvaro i både kropp och själ har man mycket att vinna och kan stävja en hel del stress.

Åsa Nilsonne som är psykoterapeut, säger t.ex. att om vi är närvarande i nuet har vi oftast de resurser som behövs för att hantera aktuella problematiska situationer. Hon säger också om kroppsnärvaro att vad som än händer kommer kroppen att vara med oss, och det har en avgörande betydelse för vår livskvalitet hur våra kroppar mår, hur vi gillar och vårdar dem, och hur vi kan eller inte kan använda dem och hur vi förhåller oss till det. (Nilsonne 2004+2009)

 

I kulningen är närvaron i kroppen väldigt central. Man måste liksom vara i kroppen för att få kraft till de höga ljuden.

När man kular måste man koncentrera sig på det, då får de inre tankarna som kan skapa stress, mindre plats.

Därför tror jag att kulningen med sitt starka ljud kan hjälpa till att dra en in i nuet.

Att låta kroppen vara ens klanglåda på det här kraftfulla sättet kan distrahera tankarna på ett lustfyllt sätt.

 

Jag tycker att Ongs citat (1990) ur Susanne Rosenbergs avhandling från 2014 (s 7) sätter fingret så bra på just ljudet kopplat till ”nukänsla” som är ett begrepp som Susanne använder:

”All förnimmelse äger rum i tiden, men ljudet har ett speciellt förhållande till tiden, som skiljer sig från andra områden, som registreras i den mänskliga förnimmelsen. Ljud finns bara till dess de upphör….. Det finns inget sätt att stoppa ljudet och ändå ha ljudet kvar.”

 

Många lider av sång och rösträdsla, och ska man använda kulning som friskvård gäller det verkligen att hitta en väg runt sångprestationen.

Även om kulningen innehåller mycket melodiösa slingor så är den i grunden snarare rop än sång och kräver därför ingen sångröst.

Min erfarenhet är att det kan hjälpa till att lättare få tillgång till kraften i rösten. Och att i leken kan de mest fantastiska röstkvaliteér komma fram.

Mitt mål och min strategi som pedagog är att skapa en arena i undervisningen som är trygg, avspänd, uppmuntrande och lekfull/lustfylld.Läs artikel i tidningen Land

 

Läs mer om min metod

 

Röster om friskvårdskulning

 

Läs mer om en studie kring kulning som friskvård

 

Läs artikel i Katrineholmskuriren 7 september 2016