Kulning

Vad är kulning?

Kulning är en gammal lockteknik som användes på fäbodarna förr,

och har kommunikation över långa avstånd som främsta syfte.

Kommunikation mellan människor och från människa till djur/tamboskap.

Kulning har med största sannolikhet använts så länge som man haft tamboskap.


Man behöver inte kunna sjunga för att kula, för kulning är snarare rop än sång.

Man använder den unika röst man har i ett starkt, högt och mycket kraftfullt röstläge.

Kulning kan faktiskt alstra ett högre ljud än ett jetplan!

 

Lyssna på kulning